tama38law_MainPic תמ
tama38law_MainPic תמ
פנייה לייעוץ אישי"תמ"א 38 – האמנם המענה לסכנה של רעידות אדמה?"

מזה עשרות שנים, ואף לאורך תקופה ארוכה יותר, קיימת הסכמה גורפת בין המומחים, שמדינת ישראל שוכנת באזור גאוגרפי בו מתרחשות רעידות אדמה בתדירות גבוהה וכי רעידת אדמה חזקה מתרחשת באזור זה כל כמה עשרות שנים.

"תמ"א 38 - האמנם המענה לסכנה של רעידות אדמה?"

בהבינה כי רעידת אדמה חזקה, אשר תגרום לנזקים כבדים לנפש ולרכוש הינה רק עניין של זמן, נקטה מדינת ישראל בשורה של צעדים שנועדו להביא לכדי הכנה בפני סכנה זו ובמטרה לצמצם וככל שניתן למנוע נזקים מעין אלו.

תוכן עניינים

וכך, בשנת 2001 פורסם דו"ח ביקורת מטעם משרד מבקר המדינה בנושא "עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה", שבעקבותיו, הטילה ממשלת ישראל על ועדת ההיגוי לדון בליקויים שנמצאו בדו"ח ולהציג בפניה תוכנית והצעות לטיפול בסוגיה.

הסכנות הקיימות בבניה במדינת ישראל

אחד הממצאים העיקריים והחשובים שהציגה ועדת ההיגוי בפני ממשלת ישראל הינו כי תקן הבניה שהיה תקף עד לשנת 1975 במדינה, הינו תקן בטיחותי נמוך וחסר, וכי רק בשנת 1980 שונה התקן לדרישות מחמירות יותר.

משכך, ממשלת ישראל שמה לעצמה למטרה לחזק את כל הבניינים ברחבי המדינה אשר נבנו עובר לשנת 1980 (זהו המועד שנקבע על ידי המדינה כמועד הקובע).

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עם זאת, מדינת ישראל הבינה היטב כי חיזוק של מאות אלפי מבנים כפי שנדרש במסגרת ההכנה בפני רעידות אדמה, הינו פרויקט אדיר ממדים אשר אין ביכולתה לממנו. על כן, הגתה המדינה תוכנית לחיזוק מבנים שבאמצעותה ירתמו אזרחי המדינה ויתנו יד במימון הפרויקט.

תוכנית זו היא כמובן תמ"א 38 במסגרתה מוצעים לבעלי דירות העונים על הקריטריונים תמריצים שונים לחיזוק הבניין בהם קיימת דירתם.

השאלה הנשאלת היא: האם תמ"א 38 אכן מהווה מענה אפקטיבי לסכנה בפני רעידת אדמה.

האם תמ"א 38 הינה תוכנית אפקטיבית ומהווה מענה אמיתי בפני סכנת רעידת אדמה?

כאמור, בבסיסה של תוכנית תמ"א 38 קיים הרציונל כי הדרך היעילה והחסכונית לחיזוק מבנים אשר עלולים להיפגע קשות מרעידת אדמה, הינה באמצעות מעורבותם של אזרחי המדינה ולא להטיל את עלות המימון על קופת המדינה.

עם זאת, לאחר יותר מ-5 שנים מאישור התוכנית עלו ועדיין עולות טענות רבות באשר להירתמות האזרחים למימוש התוכנית ולא מעט ביקורת מופנית כלפי התוכנית עצמה, אשר לטעם רבים אין בה די כדי לעודד את האזרחים להירתם לה.

כך, לשם המחשה נוצר מצב שחיזוק מבנים באמצעות תמ"א 38, מתקיים בעיקר במרכז הארץ שכן באזור זה יותר כלכלי לבצע פרויקט זה בהשוואה לפריפריה ולקצוות המדינה בהן זכויות הבניה המוצעות לבעלי הדירות (וכפועל יוצא- לקבלן המבצע)

אינן מצדיקות את ההשקעה הכלכלית ולעיתים קרובות פרויקטים של תמ"א 38 באזורי הפריפריה עלולים להסתיים בהפסד כלכלי עבור המעורבים בו, בפרט עבור הקבלן או היזם.

דוגמה נוספת לחוסר האפקטיביות בתוכנית מצויה במישור הפרוצדוראלי בו נתקלים יזמים בקשיים רבים בדרך לקבלת ההיתרים הנדרשים מרשויות המדינה ובפרט ממחלקות ההנדסה העירוניות.

קשיים נוספים אשר כרוכים בביצוע תמ"א 38, שאף בהם יש כדי להוריד מאפקטיביות התוכנית הינם: קושי בהשגת רוב נדרש בין בעלי הדירות לביצוע הפרויקט, קושי בהשגת המימון הנדרש לביצוע הפרויקט ומכשולים בירוקרטיים המעכבים ואף מסכלים את הוצאת הפרויקט אל הפועל.

לסיכום

לאחר יותר מ-5 שנים מאישורה, נוצר הרושם שתמ"א 38 הינה תוכנית עם פוטנציאל אך בשטח מתקבלת למרבה הצער תמונה עגומה לפיה התוכנית לוקה בחסר, אין בה די כדי לעודד את הציבור לעשות בה שימוש ומשכך אין זה מפתיע כי בכל השנים הללו בוצעו עשרות בודדות בלבד של פרויקטים תמ"א 38.

*אין לראות בתוכן של אתר תמ”א 38 כדי המלצה או חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ עם עורך דין. מי שעושה שימוש בתוכן, עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-2316781
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף